Forhøjelse af silo.

– forhøjelse af en eksisterende silo med 3 meter svarende til en forøgelse af siloen på cirka 25 tons…. – Scanfilter leverede den nye silotop komplet klar til montering inklusiv nyt silofilter, sikkerhedsventil, lejder, gelænder samt malet…. – vi brugte i alt 50 timer på ombygningen inklusiv tilslutning af nyt opblæsningsrør..