Scanfilter kan udfærdige datablade og certifikater på alle filtre leveret af Scanfilter..

Scanfilter kan derfor garanterer, at dit filter overholder Miljøstyrelsens vejledende krav om støvgennemslip hvis filterindsatsen er mindre end 3 år gammel..

Det vil sige, at Scanfilter gratis udfærdiger et certifikat til myndighederne hvor vi garanterer, at dine filtre overholder lovens krav.