Scanfilter kan udfærdige datablade og filtercertifikater på alle patronfiltre, posefiltre og kassettefiltre leveret eller serviceret af Scanfilter.

Scanfilter kan derfor garanterer, at dit filter overholder Miljøstyrelsens vejledende krav om støvgennemslip på under 10 mg/Nm3 hvis filterindsatsen er mindre end 3 år gammel.

Hvis du er servicekunde udfærdiger vi gratis et filtercertifikat til myndighederne hvor vi garanterer, at dine filtre overholder Miljøstyrelsens krav med hensyn til serviceinterval, støvgennemslip og åbningstryk på sikkerhedsventiler.